12 oz White HDPE Boston Round

Color: White, Finish: 24-410